52Wychodząc na przeciw zmianom rynkowym oraz oczekiwaniom naszych Klientów, a przede wszystkim Dyrektorów Sprzedaży oraz Dyrektorów Szkoleń, przygotowaliśmy materiał szkoleniowo-sprzedażowy w postaci profesjonalnego video: “TRENER PARTNEREM DORADCY. Trenerzy wewnętrzni Państwa firmy mając bezpośredni dostęp do poszczególnych bloków szkoleniowych, będą mogli przenieść cały proces sprzedaży do sieci własnej w sposób POWTARZALNY.

Bloki tematyczne szkolenia video:

Blok 11 15 minut

Cel: Umiejętność efektywnego wykorzystania poszczególnych narzędzi sukcesyjnych na różnych etapach pracy z klientem.

  1. Informacje nt poszczególnych narzędzi Skutecznej Sukcesji oraz ich zastosowanie w procesie sprzedaży oraz obsłudze Klienta.
  2. Skuteczne umawianie spotkań sprzedażowych.

Blok 21 20  minut

Cel: Umiejętność przeprowadzenia analizy potrzeb pod kątem sukcesji w biznesie i rodzinie.  

  1. Najczęstsze błędy w rozmowie z klientem na temat sukcesji rodzinno-biznesowej
  2. Sekwencja pytań w rozmowie z klientem, w celu uzyskania danych do przygotowania Raportu Skutecznej Sukcesji

Blok 31 20 minut

Cel: Umiejętność rozmowy z klientem w zakresie scenariusza krótkoterminowego zakończona sprzedażą zabezpieczenia finansowego

  1. Przedstawienie wyników Raportu Skutecznej Sukcesji
  2. Finalizacja sprzedaży  wraz z obiekcjami

Blok 41 15 minut

  1. Pozyskiwanie poleceń i rekomendacji wysokiej jakości
  2. Wykorzystanie 3 narzędzi Skutecznej Sukcesji w innych grupach ubezpieczeniowych oraz  finansowych

Przygotowanie uczestników Akademii odbywa się dwuetapowo:

I etap / Przygotowujemy, szkolimy oraz wyposażamy w odpowiednie narzędzia Trenerów wewnętrznych, aby skutecznie potrafili przenosić specjalnie przygotowany program szkoleniowo-sprzedażowy do całej lub wybranej części organizacji. Akademia przewiduje łącznie 4 dni zajęć warsztatowych dla Trenerów.

II etap / Szkolenia w oddziałach prowadzone przez Państwa Trenerów wewnętrznych. Trenerom oraz wszystkich uczestnikom Akademii zapewniamy:

  • stały dostęp do materiału szkoleniowego w postaci plików video z całym procesem sprzedaży
  • comiesięczny dostęp do narzędzi Skutecznej Sukcesji: Raportu , Przewodnika oraz assistance- Opiekun

Cel: Efektywna sprzedaż rozwiązań ubezpieczeniowych, dzięki wykorzystaniu całego programu Akademii Sukcesyjnej oraz wszystkich narzędzi Skutecznej Sukcesji.

Jak wykorzystać poszczególne narzędzia w procesie sprzedaży  / obsługi Klienta:

 

6

Akademia sukcesyjna