Akademię Sukcesyjną jako całość ale także jako pojedyncze narzędzia można zastosować w procesie sprzedaży wybranych produktów bankowych, co ważne – z każdym typem klientem, a więc z klientem indywidualnym, przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, przedsiębiorcami (w tym spółkami) z sektora MSP oraz Klientami private banking / home office.

Prostota oraz kompleksowość opracowanego procesu, umożliwia pracę nie tylko doświadczonym Doradcom, ale również mniej doświadczonym adeptom pracującym w branży finansowej.

Wiemy, że:

  • Pozyskanie nowego klienta jest od 2 do  nawet 20 razy bardziej kosztowne, niż utrzymanie stałego klienta.
  • Zadowoleni klienci, bez względu na ich czas współpracy z bankiem, są najlepszym źródłem poleceń.

Narzędzia Skutecznej Sukcesji są bardzo dobrym rozwiązaniem zwiększającym zadowolenie Klienta  i tym samym dalsze korzystanie z usług banku.

Jeżeli poszukujemy odpowiedzi na pytania:

  • Jak skutecznie, ale bez generowania nadmiernych kosztów pozyskać nowego  klienta?
  • Jak zainteresować przedsiębiorców ofertą, aby swoje pieniądze powierzyli tej a nie innej instytucji finansowej?
  • Co mogłoby wyróżnić ofertę banku na tle konkurencji?

program Akademii Sukcesyjnej może być dobrą odpowiedzią dla banku.

Każde z narzędzi Skutecznej Sukcesji zostało tak przygotowane, aby można było je wykorzystać również indywidualnie w pracy w klientem.

Intencją całego programu Akademia Sukcesyjna jest dostarczenie takich rozwiązań i  usług, które z powodzeniem będzie można zaproponować  Klientowi banku praktycznie z każdej grupy docelowej.

6