SEKTOR MSP

Ze wszystkich przedsiębiorstw działających w Polsce, blisko 80% stanowią firmy rodzinne.  Zdecydowana większość biznesów rodzinnych, prowadzona jest przez pierwsze pokolenie przedsiębiorców, gdzie nieudana lub nieprzygotowana sukcesja z reguły powoduje bardzo poważne kłopoty a w konsekwencji często upadek firmy.

Sprawę komplikuje fakt, że temat sukcesji w przedsiębiorstwie należy rozpatrywać w kontekście w dwóch sytuacjach biznesowo-rodzinnych, które nazywamy scenariuszami.

Udana sukcesja w scenariuszu długoterminowym powinna wiązać się nie tylko ze zwykłym przekazaniem firmy młodszemu pokoleniu jeszcze za życia założycieli, ale przede wszystkim z zagwarantowaniem ciągłości jej zarządzania.  Zarządzania, które nie będzie wdrażać zupełnie innej od poprzednika wizji firmy, co mogłoby zaszkodzić jej wizerunkowi czy spójności.

Natomiast scenariusz krótkoterminowy – to ogólnie rzecz biorąc plan działania w sytuacji nagłej i awaryjnej – kiedy przedsiębiorca / wspólnik nagle umiera. Temat który każdy z nas chciałby odsunąć od siebie, przez co jest dużo trudniejszy a zarazem wymagający szczególnego przygotowania przez Doradcę. Scenariusz ten powinien być zabezpieczony w pierwszej kolejności, gdyż dotyczy on każdego z nas i może zdarzyć się praktycznie każdego dnia.

Akademia Sukcesyjna to specjalnie dedykowany program dla Doradców zajmujących się obsługą przedsiębiorców – firm prywatnych, w tych również rodzinnych, z sektora MSP.

Program, dzięki któremu zapraszając Przedsiębiorców do wspólnej pracy nad planowaniem sukcesji, możemy z powodzeniem:

  • Pozyskiwać nowe firmy do obsługi finansowej.
  • Oferować kolejne czy nowe produkty dla firm korzystających  usług banku, ale mających na przykład większy potencjał finansowy.

W tym przypadku Akademia – poza szkoleniem Doradców – zakłada również wspólne spotkania robocze z przedsiębiorcami (Spotkania Skutecznej Sukcesji).

Podczas takiego spotkania biznesowego możemy udostępnić wybrany element lub całą paletę usług i narzędzi Skutecznej Sukcesji, które mogą stać się elementem uruchamiającym proces rozmów :

  • O usługach banku –  z nowym Klientem.
  • O nowej ofercie banku – z istniejącym Klientem.

Przykładowa Agenda organizowanych przez nas seminariów dla Przedsiębiorców Indywidualnych: 

BLOK I

Wprowadzenie do sukcesji. Scenariusz krótko i długoterminowy. Zagrożenia i rozwiązania. Pułapki dziedziczenia ustawowego. Co to jest współwłasność. Spadkobierca niepełnoletni . PISZEMY WŁASNY TESTAMENT – uczestnicy otrzymują wzór/wzory i niezbędne informacje, podpowiedzi, sugestie, etc.

BLOK II

3 obszary problemów (lista):
Biznesowe – PRZEWODNIK. Każdy uczestnik otrzymuje kod uruchamiający usługę i dokonuje rejestracji oraz pierwszych 3 wpisów  w każdej z 3 grup. Przedsiębiorca otrzymuje dodatkowo Przewodnik w wersji papierowej
Prawne – przygotowanie testamentu oraz lista spraw do załatwienia
Finansowe – wyliczenie kosztów sukcesji – wypełnienie formularza finansowego

BLOK III

Scenariusz długoterminowy. Przedstawienie możliwości związanych z przekształceniem JDG w spółkę. Rodzaje spółek i różnice („+” i „-‘). Prawa wspólników w sp. osobowej i kapitałowej. Dobór wspólników. Rozmowa ze spadkobiercami- zasady. Wzór umowy i wskazanie kluczowych punktów dot. przepływu udziałów po śmierci wspólnika. Agenda rozmowy rodzinnej – każdy uczestnik przygotowuje własną. Wypełnienie formularza w celu uzyskania Raportu.

BLOK IV

Źródła finansowania sukcesji- skąd można wziąć pieniądze. Przedstawienie metody kreatywnej i uszczuplającej. Zestawienie kosztu zabezpieczenia z pracownikiem. Opiekun – omówienie usługi i jej rejestracja

od 16:30
Pytania i odpowiedzi  + Ankieta ewaluacyjna.
Rozmowy kuluarowe.

2 Dni robocze później

NA PODSTAWIE WYPEŁNIONEGO FORMULARZA NA STRONIE SKUTECZNASUKCESJA.PL PRZYGOTOWUJEMY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SKONSOLIDOWANĄ WERSJĘ RAPORTU. RAPORT PRZESYŁANY JEST (PDF) DO WSKAZANEGO DORADCY, KTÓRY PRZEDSTAWI JEGO WYNIKI I BĘDZIE MIAŁ PONOWNĄ SZANSĘ NA ROZMOWĘ Z KLIENTEM ORAZ NA EWENTUALNĄ SPRZEDAŻ LUB DO-SPRZEDAŻ.

W ramach Akademii Doradcy finansowi banku otrzymują odpowiednie przygotowanie merytoryczne, narzędzia, a nawet cały program seminaryjny. W ten sposób, umożliwiamy im wyprzedzanie oczekiwań rynku i, zupełnie nowe podejście do tematu sukcesji.

Klienci wybierają tego kto wskazuje kierunki działania, proponując jednocześnie proste i zrozumiałem usługi oraz narzędzia. Klienci idą z tym kto potrafi nie tylko wymienić ryzyka biznesowe dzisiejszego świata, ale przede wszystkim wskazuje im drogę i pomaga w rozwiązaniu problemów. Klienci zostaną z tym kto długoterminowo zabezpieczy nie tylko ich finanse, ale również rodzinę i biznes.

W celu poznania szczegółowy Zapraszamy do spotkania!