Geneza

Polski biznes w przeważającej większości tworzą ludzie z pierwszej generacji przedsiębiorców działających w warunkach wolnego rynku. Dlatego w przypadku śmierci przedsiębiorcy zwykle rodzina musi się zmierzyć z dwoma podstawowymi problemami: emocjonalnym i finansowym.

Problem finansowy często jest wynikiem braku wiedzy w zakresie:

znajomości prawa spadkowego, wynikających z niego zasad dziedziczenia i bezpośrednich konsekwencji dla spadkobierców,

spraw związanych nie tylko z przejęciem ewentualnych długów spadkowych, ale także wszystkich innych obszarów związanych ze spadkobraniem.

Dodatkowo zyskuje na znaczeniu, gdy zmarły oprócz majątku prywatnego posiadał majątek firmowy, czyli był właścicielem firmy, bądź wspólnikiem w spółce.

 

Czym jest opiekun spadkobiercy

Opiekun spadkobiercy to specjalistyczna usługa informacyjna realizowana przez pracowników iExpert oraz współpracujące z nami firmy m.in. w zakresie prawa spadkowego, podatkowego oraz finansów. Zostaje uruchomiona w chwili śmierci przedsiębiorcy na wniosek spadkobierców lub innych osób wskazanych lub uprawnionych przez przedsiębiorcę.

 

Jaki jest cel opiekuna spadkobiercy?

Głównym celem usługi jest skuteczne wsparcie spadkobierców lub sukcesora w najtrudniejszej sytuacji życiowej, czyli w momencie śmierci właściciela firmy i wobec wszystkich konsekwencji z tego wynikających.

Podobnie jak z polisą na życie, rodzina powinna być poinformowana, że jest również zabezpieczona w zakresie wsparcia sukcesyjnego.

Usługa polega na dostarczeniu spadkobiercom niezbędnych informacji w zakresie biznesowym, prawnym, podatkowym i finansowym, aby wesprzeć ich:

 • w zrozumieniu istniejących praw i obowiązków po zmarłym, zarówno prywatnie, jak też w odniesieniu do firmy,
 • w  uzyskaniu informacji odnośnie praw i obowiązków w przypadku kontynuowania działalności (przykładowo w zakresie poznania stosownych procedur, dokumentów związanych m.in. z kwestiami rejestracyjnymi działalności, podatkowymi (np. od spadków), licencyjnymi czy koncesyjnymi (w przypadku działalności branży, która tego wymaga),
 • w podjęciu odpowiednich decyzji i działań, zmierzających do przejęcie kontroli nad posiadanym majątkiem firmowym i prywatnym, przy uwzględnieniu istniejącego (i znanego) ryzyka biznesowego i finansowego
 • uporządkowaniu pozostałych spraw zapisanych w przewodniku sukcesyjnym (jeżeli był prowadzony).

Jeśli korzystający z usługi opiekun spadkobiercy przedsiębiorca korzystał również z przewodnika sukcesyjnego, proces wsparcia rodziny przebiegać będzie dużo sprawniej, efektywniej i bez niespodzianek.

 

Jak działa opiekun spadkobiercy

Usługa uruchamia się w chwili śmierci przedsiębiorcy i obejmuje wsparcie jego rodziny w procesie postępowania spadkowego. Rodzina lub wskazana osoba tzw. sukcesor uzyska podstawowe informacje między innymi na tematy:

 • Jak można przyjąć spadek? Czy jest testament i co dzieje się w następstwie jego zapisów?
 • Co zrobić gdy nie ma testamentu i pojawia się współwłasność? Jakie problemy powstają, gdy do dziedziczenia powołane są dzieci z różnych związków?
 • Jak rozmawiać (negocjować) z rodziną, spadkobiercami?
 • Co zrobić z firmą? Czy i jak kontynuować biznes?
 • Co trzeba zrobić i w jakim czasie, aby uratować firmę? A co żeby ją zamknąć?
 • Pierwszych 5 kroków związanych z dalszym prowadzeniem biznesu?
 • Jakie ma prawa spadkobierca jako nowy wspólnik w spółce?
 • Co można a czego nie można zrobić z pieniędzmi w banku?
 • Co należy zrobić, aby możliwie szybko uzyskać pieniądze z polisy na życie?
 • Co i gdzie trzeba jeszcze sprawdzić w ramach spadku?

 

Jak uzyskać dostęp do usługi

Usługa jest oferowana jako produkt samodzielny lub w pakiecie z innymi. Aby dowiedzieć się więcej przejdź tutaj.