Geneza

Zdecydowana większość polskich firm powstawała, była rozwijana i jest prowadzona przez przedsiębiorców w pierwszym pokoleniu. Niewielu właścicieli firm zdaje sobie w pełni sprawę z tego co stanie się z ich biznesem, gdy ich zabraknie. Jeszcze mniejsza jest świadomość tych konsekwencji wśród potencjalnych spadkobierców. Tymczasem kiedyś będą musieli zmierzyć się z bardzo poważnymi decyzjami biznesowymi, prawnymi czy tymi najtrudniejszymi – finansowymi.

Od czego zacząć? Do kogo się zwrócić i o czym rozmawiać? Właśnie te pytania stały się inspiracją do stworzenia przewodnika sukcesyjnego.

 

Czym jest przewodnik

Przewodnik sukcesyjny to instrukcje postępowania dla spadkobierców lub osoby wskazanej do kontynuowania biznesu w przypadku nagłej śmierci właściciela (przedsiębiorcy / wspólnika). Instrukcja przygotowana jest za życia przez samego właściciela.

Przewodnik wskazuje działania jakie powinni wykonać spadkobiercy oraz osoby, firmy czy określone instytucje, które należy uwzględnić podczas całego  procesu postępowania spadkowego.

 

Dla kogo?

Przewodnik sukcesyjny przeznaczony jest tylko pośrednio dla przedsiębiorców. Głównym odbiorcą zapisanych w nim informacji są bezpośrednio spadkobiercy, a konkretnie wskazana osoba tzw. sukcesor.

Przewodnik ma umożliwiać zapisanie w prosty sposób i w jednym miejscu wszystkich niezbędnych informacji, które ułatwią rodzinie podejmowanie decyzji w kluczowych spawach związanych z firmą i wszystkim co się z nią wiąże.

Przygotowaliśmy dwie formy przewodnika sukcesyjnego – drukowaną oraz elektroniczną.

Dzięki temu każdy może dokonać wyboru, a jeśli uzna za potrzebne, może także wykorzystać obie formy jednocześnie. Wersja elektroniczna może byc zintegrowana z wersją drukowaną.

 

Jaki jest cel przewodnika:

Przewodnik ma pomóc rodzinie w sposób przewidywalny i kontrolowany przejąć majątek po zmarłym przedsiębiorcy. Co ważne z dalszą możliwością uzyskiwania środków finansowych z prowadzonej działalności.

Ma również zapobiec toczeniu przez spadkobierców niepotrzebnych sporów w sądzie, co może prowadzić do wejścia w spiralę długów spadkowych.

Przedsiębiorców, którzy do tej pory nie interesowali się wcale lub w niewielkim stopniu sprawami spadkowymi, przewodnik może skłonić do refleksji i podjęcia rozmów na ten temat.

Może być więc inspiracją do podjęcia konkretnych działań zabezpieczających najważniejsze ryzyko biznesowe jakim jest śmierć właściciela firmy czy wspólnika w spółce.

 

Co zawiera przewodnik:

Przewodnik zawiera katalog tematów, które standardowo pojawiają się w sytuacji uruchomienia postępowania spadkowego.

Odpowiednio opisane przez przedsiębiorcę rozdziały, instruują jego rodzinę m.in. o tym:

  • jakie mają prawa jako spadkobiercy, a czego im nie wolno na etapie postępowanie spadkowego,
  • co mogą, a co powinni zrobić w zakresie sposobu przyjęcia spadku,
  • jakie kroki podjąć w celu dalszego prowadzenia firmy, a jakie w celu jej likwidacji,
  • jakie są kluczowe elementy w działaniu przedsiębiorstwa, jeśli zdecydują się na jego dalsze prowadzenie,
  • kto jest kluczową osobą w firmie i w jakim zakresie może pomóc, aby sprawnie odnaleźć się w nowej rzeczywistości biznesowej,
  • gdzie i u kogo szukać pomocy i dalszych informacji takich jak: obsługa prawna, testament, finanse, ubezpieczenia czy leasing,
  • co to jest zachowek, komu przysługuje i jak rozliczyć się ze spadkobiercami ustawowymi pominiętymi testamentowo i wiele innych.

 

Jak uzyskać dostęp do przewodnika?

Przewodnik jest oferowany w formie publikacji (książki) lub usługi dostępu elektronicznego i może być produktem samodzielnym lub proponowanym w pakiecie z innymi. Aby dowiedzieć się więcej przejdź tutaj.

Jeżeli masz już numer PSID i chcesz się zalogować do przewodnika Kliknij tu.