Co to jest?

Raport sukcesyjny w wersji skróconej to kilkustronnicowy (2 do 4 stron) materiał opracowywany INDYWIDUALNIE dla konkretnego klienta (firmy / jej właściciela / wspólnika). Koncentruje się na kluczowych aspektach związanych z sukcesją, w kontekście:

 • samego przedsiębiorcy,
 • prowadzonego biznesu i/lub majątku prywatnego,
 • spadkobierców.

 

Jaki jest cel?

Raport przede wszystkim:

wskazuje ryzyka i zagrożenia – w tym dobitnie uświadamia konieczność zabezpieczenia określonych środków pieniężnych na wypadek nagłej śmierci właściciela firmy lub wspólnika,

rekomenduje działania i narzędzia sukcesyjne – dając możliwość kompleksowego zabezpieczenia spadkobierców uwzględniając scenariusz długo i krótkoterminowy.

Jest to też pierwsze w Polsce narzędzie skutecznie otwierające drzwi przed doradcą i wspierające jego rozmowy z przedsiębiorcą o potrzebie przekazania swojego dorobku następcom.

Zaletą raportu jest prostota, zrozumiały język oraz specjalnie stworzona sekwencja pytań i odpowiedzi, prowadząca zarówno klienta jak i doradcę przez temat sukcesji i ryzyk z tym związanych.

 

Jak powstaje raport?

Raport jest przygotowywany przez pracowników iExpert i powstaje na bazie podstawowych informacji uzyskanych o przedsiębiorcy i jego sytuacji rodzinno-biznesowej.

Ważne! Dla bezpieczeństwa przedsiębiorcy informacje te są zawsze przekazywane anonimowo. Nie zawierają żadnych danych wrażliwych umożliwiających identyfikację klienta.

Raporty sukcesyjne opracowywane są w połączeniu z pracą doradcy, który w trakcie spotkania z klientem, wypełnia formularz zamieszczony na stronie www.firmanapokolenia.pl.

W przypadkach niestandardowych, brakujące informacje uzupełniane są w trakcie bezpośredniego kontaktu (elektronicznego lub telefonicznego) specjalisty iExpert przygotowującego raport z doradcą.

 

Co zawiera raport?

Wprowadzenie: klient dowiaduje się jak powstał raport, jakie są korzyści i cele dokumentu oraz co powinno być jego efektem.

Sytuacja biznesowo-rodzinna: podstawowe informacje na temat planowania spadkowego, a także konsekwencji dziedziczenia ustawowego dla konkretnego klienta.

Scenariusz krótkoterminowy: wraz z podsumowaniem kluczowa część raportu w procesie prezentacji i sprzedaży przez doradcę. Opisuje konsekwencje wynikające ze śmierci przedsiębiorcy dla firmy oraz samych spadkobierców. Przedstawia również możliwe rozwiązania oraz rekomenduje narzędzia i produkty wspierając jednocześnie pracę doradcy.

Scenariusz długoterminowy: czyli jak, ale również komu, kiedy i na jakich warunkach przekazać  biznes, zapewniając sobie przy tym odpowiednie środki finansowe na emeryturze.

Podsumowanie: informacje nt. podatków, zachowków, zabezpieczenia kosztów i długów spadkowych, prawa wspólników, przewodnik sukcesyjny i inne.

 

Jak to działa raport w procesie sprzedaży?

Umówienie spotkania – wykorzystując skuteczne techniki w rozmowie telefonicznej.
.

Spotkanie z klientem – zainteresowanie przedsiębiorcy sukcesją i raportem poprzez zastosowanie odpowiedniej sekwencji pytań.

Wypełnienie z klientem formularza i przesłanie danych – dane wrażliwe klienta są anonimowe i pozostają wyłącznie w gestii i pod kontrolą doradcy.

Przygotowanie raportu sukcesyjnego – wiedząc jak ważną rolę odgrywa czas w procesie sprzedaży przygotowanie dokumentu trwa maksymalnie 2 dni robocze.

Umówienie drugiego spotkania – ponieważ raport daje dodatkowe benefity  klientowi więc jest bezpośrednio zainteresowany spotkaniem.

Drugie spotkanie z klientem – prezentacja raportu oraz finalizacja sprzedaży, ponieważ uświadomienie skali problemów i zagrożeń związanych z sukcesją stwarza idealna okazję do sprzedaży dodatkowych produktów np.: ubezpieczeń, rachunków, funduszy inwestycyjnych etc.

30–dniowy serwis – dla klienta korzystającego z rozwiązań doradcy.

 

Korzyści

Dzięki Informacjom zawartym w raporcie przedsiębiorcy zyskują:

 1. Kompleksową i spójną informacje w 3 obszarach:
 • biznesowe aspekty sukcesji, związane z istniejącą strukturą właścicielską,
 • prawne rozwiązania dla różnych form biznesu, ze szczególnym uwzględnieniem przypadku dotyczącego śmierci właściciela lub wspólnika,
 • zabezpieczenia kluczowych obszarów kosztowych dla rozwiązań biznesowych i prawnych.
 1. Najważniejszy, bo pierwszy, krok na drodze sukcesji:
 • określenie możliwych scenariuszy sukcesyjnych krótkoterminowych oraz długoterminowych,
 • wskazanie problemów finansowych i sposobów ich rozwiązania, w celu skutecznego zabezpieczenia sukcesora, spadkobierców, wspólników.
 1. Możliwość ograniczenia kosztów i przyszłych wydatków:
 • jedna usługa, dająca informacje o problemach oraz wskazująca istniejące rozwiązania w 3 obszarach
 • wskazanie możliwych rozwiązań, co pozwala klientowi wybrać najbardziej optymalne rozwiązanie, bez generowania dużych kosztów w przyszłości

 

Jak zamówić raport?

Raport jest sporządzany w formie elektronicznej do wydruku i jest oferowany jako produkt samodzielny lub w pakiecie z innymi. Aby dowiedzieć się więcej przejdź tutaj.